Foto de perfil de Juanjo Torres

Juanjo Torres

Programador Front-End Junior

Experiencia laboral

2006 - 2009
Models Digitals del Terreny, DTM SL
Mesuraments, aixecaments topogràfics i replantejos tant planímetrics com altímétrics.
2014 - 2015
Tesina experimental a ETSECCPB
Reciclatge de Polímers termoformats com a àrids en formigons de baixa resistència. Treball en laboratori d'enginyeria, fabricació de provetes, assajos i anàlisis de resultats.
2014 - 2015
Servei de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat
Equip de projectes. Seguiment de projectes, gestió de bases de dades, control de qualitat, gestió telefònica i de correu electrònic corporatiu.
2016 - 2018
Gestió de reserves i recepció a RONDAS Hotels
Gestió de reserves, check-in, check-out. Experiència en atenció de recepció i gestió de clients. Capacitat per a respondre a les necessitats dels clients i d'atendre eficaçment situacions inusuals duent a terme diverses i variades tasques. Atenció telefònica personalitzada a clients estrangers.

Educació

2006 - 2008
Batxillerat tecnològic
Escola Tècnica Professional del Clot
2009 - 2015
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques
Universitat Politècnica de Catalunya
Itinerari d'especialitat': Construccions civils.
Actualment
Programació web Front-End
Joves IT Academy - Barcelona Activa
HTML5, CSS3, JavaScript, Angular2+, jQuery, Bootstrap 4, WordPress, disseny responsive i SEO

Idiomes i interessos

 • Anglès
 • Avançat

 • Castellà
 • Natiu

 • Català
 • Natiu

 • Francès
 • Principiant

 • Coneixements avançats en processador de textos i fulls de càlcul.
 • Coneixements mitjans en AutoCAD, processador de simulació numèrica (GID) i programes de disseny (Gimp, Photoshop).
 • Treball en equip, flexibilitat, autonomia, polivalència, proactivitat i capacitat d'aprenentatge ràpid.